• Muusikaliõpe

Muusikaliõppe paketti kuuluvad nädalas järgmised tunnid:

Noorem ja keskmine vanuseaste:

  • 2 x 60 min. muusikalitund (rühmatund)
  • 60 min. tantsutund (rühmatund)
  • 30 min. klaver (individuaaltund)

Vanem vanuseaste:

  • 2 x 60 min. muusikalitund (rühmatund)
  • 60 min. tantsutund (rühmatund)
  • 60 min. näitlemine (rühmatund)

Erialatunnid toimuvad järgnevalt:

Muusikalitund hõlmab ennast nii laulmist, näitlemist kui soololaulu. Keskendutakse hääleseadele, muusikalilaulude õppimisele ja ilmekale esitusele. Samuti tehakse tunnis tööd lavalise eneseväljendusega. Kuna õpperühmad on väikesed, rühmas on 10 õpilast, siis on õpetajal võimalus tegeleda iga lapsega ka individuaalselt.

Tantsutunnis tegeletakse lavalise liikumise ja tantsuga - omandatakse erinevate tantsustiilide põhioskused. Tehakse tutvust klassikalise balleti, karaktertantsu ja stepptantsuga.

Näitlemise tunnis tegeletakse teatri põhitõdede omandamisega ja erinevate näitlemistehnikate õppimisega.

Klaveritund toimub individuaalselt ja õppetöö käigus omandatakse klaverimängu põhioskused ja läbitakse vajaminev ning meelepärane repertuaar.

Valikained lisatasu eest:

stepptants

hääleseade

solfedzo

klaver

ballett

Õppeaasta lõpeb kontsertetendusega!

Kuutasu: 175 eur

  • Laulustuudio   

Laulustuudio on mõeldud 5- 7- aastastele lastele ja 16- 18- aastastele noortele.

Laulustuudios toimub nädalas 2 erialatundi rühmas, kus tegeletakse hääleseade, soololaulu, ansamblilauluga ja muusikalise materjali ilmeka esitamisega.

Laulustuudio rühm avatakse 10 õpilase olemasolul.

Kuutasu: 125 eur

 

 

Koolil on tegevusluba. Õppetasu saab näidata lapsevanem või täiskasvanu tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest tagastatakse summa vastavalt kehtivale tulumaksule.

Katsed: 2017/2018 aastaks on vastuvõtukatsed juba toimunud.